แพ็กเกจ

วีซ่าทูโกเอเชีย ได้จัดทำ แพ็กเกจ บริการ ที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน ที่จะเดินทางท่องเที่ยวประเทศ จีน ญี่ปุ่น ดูไบ เป็นต้น โดยลูกค้าสามารถเลือกแพ็กเกจ และสอบถามเจ้าหน้าที่หรือหากยังไม่แน่ใจว่าเหมาะสมกับแพ็กเกจใด สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ก่อนได้

เรามีแพ็กเกจ ตรงตามความที่คุณต้องการ ที่คุณเลือกได้เอง

สำหรับวีซ่าระยะสั้น : ท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน นักเรียน ทำงาน

เงื่อนไข: แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม จองคิวยื่น
 
เหมาะสำหรับ: ลูกค้าที่ต้องการบริการพื้นฐาน เคยเดินทางต่างประเทศมาแล้ว มีเอกสารแปลเรียบร้อยแล้ว
 
บริการที่ได้รับ : รายการเอกสารมาตรฐานในการขอวีซ่า ของประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า 

*คิวยื่นเอกสารเป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต
 
ระยะเวลาทำงาน : 5 วัน*

เงื่อนไข: แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม แปลเอกสารราชการ 4 รายการ จองคิวยื่น

เหมาะสำหรับ: สำหรับลูกค้าที่ต้องการดูแลเพิ่มเติม ในด้านการแปลเอกสารราชการ

บริการที่ได้รับ: รายการเอกสารมาตรฐานในการขอวีซ่า ของประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า รวมถึงการแปลเอกสารราชการ 4 รายการ

*คิวยื่นเอกสารเป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต
 
ระยะเวลาทำงาน :  7 – 10 วัน*

เงื่อนไข: วิเคราะห์เคสแบบ Exclusive แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม แปลเอกสารราชการทั้งหมด มีแนวคำถามให้ลูกค้า จองคิวยื่น พายื่น รับผลแทน

เหมาะสำหรับ: ลูกค้ายื่นวีซ่าท่องเที่ยงที่มีระยะเวลาท่องเที่ยวเกิน 10 วัน  วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน ญาติ เพื่อน หรือ
มีสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

บริการที่ได้รับ : รายการเอกสารในรูปแบบ Exclusive ในการขอวีซ่าของประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า รวมถึงการแปลเอกสารทาง
ราชการไทย-อังกฤษ จำนวน 8 รายการ ให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้า ทำแผนการเดินทางสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวระยะสั้น จองคิววันยื่นฯ  รวมถึงการ จองตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วโชว์) จองโรงแรม และรายการเอกสารสำหรับสปอนเซอร์ ลูกค้าจะได้รับบริการพาไปยื่นเอกสารที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่า และรับเอกสารคืนจากสถานทูตแทน

*คิวยื่นเอกสารเป็นไปตามเงื่อนไขสถานทูต
 
ระยะเวลาทำงาน: 10 – 20 วัน*

เงื่อนไข: วิเคราะห์เคสแบบ VIP แจ้งรายการเอกสาร กรอกฟอร์ม แปลเอกสารทั้งหมด มีแนวคำถามให้ลูกค้า ซ้อมสัมภาษณ์ให้ลูกค้าก่อนยื่น จองคิวยื่น พายื่น รับผลแทน รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นประกันการเดินทาง) หากยื่นครั้งแรกไม่ผ่าน ยื่นให้อีกครั้งฟรี (ครั้งที่สองลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมเอง)

เหมาะสำหรับ: ลูกค้ายื่นวีซ่าท่องเที่ยว  วีซ่าเยี่ยมเยือนแฟน ญาติ เพื่อน หรือ มีสปอนเซอร์ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ลูกค้าไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศ ไม่มั่นใจในเอกสาร การเงิน การงาน หรือเอกสารของสปอนเซอร์
หรือเคยถูกปฎิเสธวีซ่ามาแล้ว 

บริการที่ได้รับ : รายการเอกสารในรูปแบบ VIP ในการขอวีซ่าของประเทศนั้น การกรอกฟอร์มวีซ่า ตามข้อมูลลูกค้ากรอกให้เจ้าหน้าที่ และบริการจองคิวยื่นเอกสาร ให้กับลูกค้า รวมถึงการแปลเอกสารทางราชการ ไทย-อังกฤษ ทุกรายการที่ใช้ในการยื่นวีซ่า รวมถึงให้คำปรึกษาข้อมูลลูกค้า ทำแผนการเดินทาง จดหมายแนะนำตัว รวมถึงการจองตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วโชว์) จองโรงแรม และรายการเอกสารสำหรับสปอนเซอร์ ลูกค้าจะได้รับบริการ โดยมีเจ้าหน้าที่บริการ พาไปยื่นเอกสารที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่น และรับเอกสารแทน  ในแพ็กเกจนี้หากลูกค้าไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าในครั้งแรก บริการยื่นฟรี 1 ครั้ง โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมในการยื่นครั้งที่2*

 
ระยะเวลาทำงาน: 15-30 วัน*
*เวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม

*กรณีเร่งด่วน คิดค่าบริการด่วน 2,000 บาท ใน แพ็กเกจ Standard และ แพ็กเกจ Plus*