VFS คือ เอเจนซี่ที่ได้รับการรับรองจากทางสถานทูตให้เข้ามาดูแลขั้นตอนการทำเรื่องยื่นขอวีซ่าให้แก่ลูกค้า VFS เป็นหน่วยงานเอ้าท์ซอร์สระดับโลก มีศูนย์ดำเนินการขอวีซ่าจำนวน 526 ศูนย์ ใน 63 ประเทศ

ปัจจุบันนี้มีหลายสถานทูตที่ให้บริการลูกค้าผ่าน VFS ซึ่งสถานทูตในประเทศไทยที่ใช้บริการ VFS อาทิเช่น

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศเบลเยี่ยม
สาธารณรัฐเช็ก
ประเทศเดนมาร์ก
ประเทศฟินแลนด์
ประเทศอิตาลี
ประเทศนอร์เวย์
ประเทศสโลวีเนีย
ประเทศสวีเดน
ประเทศไอซ์แลนด์
ประเทศอินเดีย
ประเทศสวีเดน
ประเทศอังกฤษ
ประเทศแคนาดา
ประเทศนิวซีแลนด์

 • ในกรณีที่ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไปประเทศ ฝรั่งเศส และ สวิสเซอร์แลนด์ จะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าผ่านหน่วยงาน TLSเท่านั้น
 • สำหรับกรณียื่นวีซ่าท่องเที่ยวไปประเทศ สหรัฐอเมริกา และ เยอรมัน สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าผ่านสถานทูตได้โดยตรง
 • และสำหรับผู้ที่ต้องการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวไปประเทศสเปน จะต้องยื่นเรื่องขอวีซ่าผ่านหน่วยงาน BLS เท่านั้น

1) ลูกค้าที่ต้องการจะเดินทางในระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน เพื่อท่องเที่ยว หรือ กิจกรรมสันทนาการ และมีใบจองโรงแรมที่พักระบุวันเข้าพักที่ชัดเจน จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว(Tourist Visa)

2) ลูกค้าที่ต้องการจะเดินทางเพื่อเยี่ยมเยือน และต้องการพำนักอาศัยในบ้านของผู้เชิญ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท เยี่ยมเยือน (Visitor Visa)

3) ลูกค้าที่ต้องการจะเดินทางเพื่อเหตุผลทางธุรกิจ ประชุม พบลูกค้าจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท ธรุกิจ (Business Visa)

4) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการติดตามแฟนไปยังประเทศบ้านเกิดของแฟน จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท คู่หมั้นวีซ่า (Spouse Visa)

5) ลูกค้าที่ต้องการจะเดินทางเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภท วีซ่านักเรียน (Student Visa)

ในส่วนอายุวีซ่า ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละคน และ การพิจารณา ของสถานทูต บ้างก็ได้เท่ากับ จำนวนวัน เดินทาง บ้างก็ได้ 15 วัน หรือ 30 วัน บ้างก็ 90 วัน หรือ 1 ปี หรือ จนถึงวันที่พาสปอร์ต ของเราหมดอายุแต่จำนวนวันที่จะพักอยู่ในประเทศนั้นๆได้ในแต่ละครั้ง (duration of stay) จะไม่เกิน 90 วัน หรือตามที่ ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ระบุไว้ในตราประทับขาเข้า (landing stamp)

 • วีซ่าท่องเที่ยวเหมาะสำหรับลูกค้าที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน หรือเพื่อไปดูงาน ในระยะเวลาอันสั้นโดยไม่เกิน 90 วัน ต้องมีรายละเอียดที่พักที่ชัดเจน อาทิเช่น ใบจองโรงแรมเป็นต้น
 • วีซ่าเยี่ยมเยียน เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีผู้เชิญจากประเทศที่ต้องการจะเดินทางประเทศนั้น ต้องแสดงจดหมายเชิญหรือหนังสือเชิญอย่างเป็นทางการต่อสถานทูต มีการพำนักระยะเวลาตั้งแต่ 90 –180 วัน (แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละสถานทูต)
ประกันการเดินทางสามารถซื้อได้เพื่อคุ้มครองการเดินทางทุกประเทศ

สำหรับลูกค้าที่จะเดินทางไปต่างประเทศแต่ต้องการจะซื้อประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองในการเดินทางของคุณวีซ่าทูโกมีให้บริการจำหน่ายประกันภัยเดินทาง ลูกค้าสามารถเข้าไปศึกษาดูข้อมูลประกันภัยการเดินทางได้ที่ www.visatogo.co.th/ประกันเดินทาง

รายการเอกสารมาตรฐานที่ใช้ประกอบการยื่นวีซ่าของแต่ละสถานทูตจะแตกต่างกันออกไปเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละสถานทูต ซึ่งโดยหลักแล้วเอกสารสำคัญที่จะต้องเตรียมคือ
 1. หนังสือเดินทาง
 2. เอกสารทางราชการ
 3. เอกสารที่แสดงถึงตัวตน
 4. เอกสารการงาน หรือ การเรียน
 5. เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน
 6. เอกสารผู้สนับสนุนการเดินทาง
 7. เอกสารผู้เชิญ กรณีขอวีซ่าเยี่ยมเยียน

สำหรับรายละเอียดรายการเอกสารที่ต้องเตรียมทั้งหมดและขั้นตอนการวางแผนนั้นลูกค้าจะได้รับเมื่อเริ่มดำเนินการทำงานกับวีซ่าทูโก

ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการกับวีซ่าทูโกได้ที่ www.visatogo.co.th/packageservice

สามารถยื่นเรื่องขอวีซ่าได้ซึ่งโดยหลักแล้วสถานทูตจะมีมาตรฐานการให้วีซ่าเป็นคะแนน โดยคิดคะแนนตามรายการเอกสารที่ลูกค้าเตรียมมา หากลูกค้าไม่สามารถเตรียมเอกสารได้ครบตามที่สถานทูตต้องการจะทำให้โอกาสที่สถานทูตอนุมัติวีซ่าแก่ลูกค้าลดน้อยลงไปตามคะแนนอีกด้วย ในส่วนนี้วีซ่าทูโกยินดีให้บริการช่วยวางแผนการนำเสนอเอกสารและสัมภาษณ์กับสถานทูตแก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าเริ่มดำเนินการทำงานกับวีซ่าทูโก

ลูกค้าสามารถสมัครใช้บริการกับวีซ่าทูโกได้ที่www.visatogo.co.th/packageservice

ทั้งนี้ขึ้นอยู่ที่การนำเสนอกับสถานทูตว่าลูกค้าจะเน้นจุดประสงค์ใดมากกว่ากัน
ในกรณีที่ลูกค้าเข้าพักที่โรงแรมและมีเอกสารการจองโรงแรมที่ระบุวันเข้าพักชัดเจนให้ขอวีซ่าท่องเที่ยว
แต่หากลูกค้าต้องการพำนักที่บ้านของผู้เชิญ สปอนเซอร์ หรือ เพื่อน ให้ขอวีซ่าเยี่ยมเยือนโดยแสดงจดหมายเชิญและเอกสารแสดงตัวตนของเจ้าของที่พักมายื่นเป็นหลักฐานประกอบด้วย

ซึ่งในส่วนนี้ Visatogoมีบริการเขียนจดหมายนำเสนอต่อสถานทูตซึ่งสำคัญมาก และให้คำปรึกษาทั้งลูกค้าและผู้เชิญในด้านเตรียมเอกสารให้อย่างครบถ้วนเมื่อซื้อแพคเกจบริการกับวีซ่าทูโก

สนใจศึกษาข้อมูลแพคเกจ www.visatogo.com/packageservice

สอบถามข้อมูลกับวีซ่าทูโก  02 –254–3848 , Line: @visatogo

วีซ่าทูโก ขอแนะนำให้แปลเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษในการยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเทศ เพราะการแปลเอกสารทำให้สถานทูตสามารถพิจารณาเอกสารเพื่ออนุมัติวีซ่าของลูกค้าได้ง่ายขึ้น

single–entry visa (วีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกครั้งเดียว)

วีซ่าแบบเดินทางเข้า-ออกประเทศนั้นได้เพียงครั้งเดียว รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 30 วัน (แล้วแต่เงื่อนไขแต่ละสถานทูต) ภายในระยะเวลาที่สถานทูตกำหนด โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศครั้งนั้นเพียงครั้งเดียวและเมื่อเดินทางออกจากประเทศนั้นแล้ววีซ่านี้จะใช้งานไม่ได้อีก หรือเมื่อวีซ่าหมดอายุแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้แม้จะมีระยะเวลาท่องเที่ยวเหลืออยู่ก็ตาม

multiple–entry visa (วีซ่าแบบเดินทาง เข้า-ออกหลายครั้ง)

วีซ่าแบบเดินทาง เข้า-ออกประเทศที่ลูกค้าขอวีซ่าได้หลายครั้ง รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือนโดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศนั้นถึงแม้จะดินทางออกจากประเทศไปแล้วก็สามารถเดินทางกลับเข้าไปอีกจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ

ในกรณีที่ไม่สะดวกไปตามวันนัด ลูกค้าสามารถขอเลื่อนได้โดยการดำเนินการcancel appointment หรือ Re–schedule Appointmentผ่านเว็บไซต์ของสถานทูต หรือ VFSเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมงขึ้นไปโปรดตรวจสอบเงื่อนไขการ cancel appointment กับทางสถานทูตอีกครั้ง
 1. ส่วนมากวีซ่าท่องเที่ยวเชงเกนสถานทูตจะออกวีซ่าให้ตามระยะเวลาที่ขอเช่นเดินทาง 10 วัน ได้วีซ่า 10 วัน เป็นต้น
 2. หลักการขอวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเกน กรณีเดินทางมากกว่า 2 ประเทศในกลุ่มเชงเกน
  ให้ขอวีซ่ากับสถานทูตประเทศที่เราเข้าพำนักนานที่สุดหากกรณีที่พำนักจำนวนวันเท่ากันให้ขอวีซ่าประเทศที่เราเข้าพำนักเป็นที่แรกได้
 3. กรณีท่องเที่ยวในประเทศกลุ่มเชงเกนจะต้องมีประกันเดินทางที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 30 ยูโร หรือ 1,500,000 บาทในการขอวีซ่า และบริษัทประกันการเดินทางจะต้องได้รับการยอมรับจากสถานทูตของประเทศนั้นๆด้วย
  โปรดตรวจสอบเงื่อนไขประกันการเดินทางที่เว็ปไซต์ของสถานทูตอีกครั้ง
 4. การเดินทางไปประเทศกลุ่มเชงเกนผู้เดินทางจะต้องใช้เอกสารราชการแปลเป็นภาษาอังกฤษยื่นประกอบกับตัวจริง
 5. หลักการขอวีซ่าท่องเที่ยว ควรยื่นเรื่องขอวีซ่าก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน หรือ ยื่นเรื่องล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วันก่อนการเดินทาง
 6. หากยื่นเรื่องขอวีซ่าในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว high season ควรเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ เพราะคิวจองกับสถานทูตเต็มเร็วมาก
 7. การจองคิวนัดยื่นเรื่องขอวีซ่าสำหรับประเทศที่ไม่ได้ยื่นเรื่องผ่าน VFS ผู้ยื่นคำร้องจะต้องทำการส่งอีเมลล์เพื่อขอนัดวันยื่นเรื่องกับทางสถานทูตก่อน หากเข้าไปยื่นเรื่องโดยไม่ได้ทำการนัดหมาย เจ้าหน้าที่จะไม่ดำเนินการให้ ดังนั้นควรตรวจสอบเงื่อนไขการนัดวันยื่นเรื่องขอวีซ่ากับทางสถานทูตก่อนดำเนินการ
 8. เมื่อทำการนัดหมายกับทางสถานทูต หรือตัวแทนยื่นเรื่องวีซ่าเอาไว้แล้ว ควรไปถึงที่หมายก่อนเวลานัดอย่างน้อย 15 นาทีเพื่อทำการ สแกนลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล (ไบโอเมติกซ์)และชำระค่าธรรมเนียม
 9. เมื่อได้วีซ่าเชงเกนอายุ 1ปี หมายความว่า สามารถเดินทางเข้าออกประเทศในกลุ่มเชงเกนได้ตลอด 1 ปี โดยมีระยะเวลาการพำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครั้ง จนกว่าจะหมดอายุของวีซ่า
 10. หากเคยสแกนลายนิ้วมือมาแล้วแต่ไม่ได้วีซ่าเซงเก้นจะต้องสแกนลายนิ้วมืออีกครั้ง
 11. วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียสามารถขอได้สูงสุด 1–2 ปี โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 12. เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ถ้าไม่ได้เดินทางพร้อม บิดา หรือ มารดา จำเป็นที่จะต้องมีหนังสือยินยอมที่ออกจากอำเภอ พร้อม แปล ภาษาอังกฤษ *

* ในกรณีที่บิดามารดา ได้แยกทางกันนั้น จำเป็นที่ บิดา หรือ มารดา จะต้องแสดงหนังสือ ปกครองบุตรที่ถูกต้องทางกฏหมาย ( ป.ค. 14 ) พร้อม แปลเป็นภาษาอังกฤษ